hosting khong gioi han

Hosting SSD - Không giới hạn

Hosting linux

Unlimited Basic -Gói A-

90.000đ/tháng 180.000đ/tháng

Dung lượng lưu trữ: Unlimited

Băng thông/tháng: 20GB

FTP Account: Unlimited

MySQL: 1

Addon Domain: Unlimited

Subdomain: 1

Alias/Park Domain: 1

Email POP3/webmail: 20

Đăng ký tối thiểu: 12 tháng

Đăng ký ngay
Hosting linux

Unlimited Business -Gói B-

180.000đ/tháng 240.000đ/tháng

Dung lượng lưu trữ: Unlimited

Băng thông/tháng: Unlimited

FTP Account: Unlimited

MySQL: Unlimited

Addon Domain: Unlimited

Subdomain: Unlimited

Alias/Park Domain: Unlimited

Email POP3/webmail: Unlimited

Đăng ký tối thiểu: 6 tháng

Đăng ký ngay
Hosting linux

Basic Hosting -Gói C-

50.000đ/tháng 70.000đ/tháng

Dung lượng lưu trữ: 300MB

Băng thông/tháng: 5GB

FTP Account: 1

MySQL: 1

Addon Domain: Unlimited

Subdomain: 1

Alias/Park Domain: 1

Email POP3/webmail: 2

Đăng ký tối thiểu: 12 tháng

Đăng ký ngay